logo

Ouderen Vereniging Zijpe.nl

Nieuwsbrief December 2019 Januari 2020.

Overdenking van de voorzitter.
Beste mensen als U dit stukje leest is Sinterklaas alweer in het land. De feestdagen zijn dus in zicht. Tijd om terug en vooruit te kijken.
We hebben een goed jaar achter de rug met vele hoogtepunten maar ook met dieptepunten. De busreis naar Soest, het dag uitje met veel advocaat en het stranduitje en de andere zomeractiviteiten werden drukbezocht. Toch een paar dieptepunten:
Een aantal mensen werden getroffen door ziekten en ongevallen. Ook zijn een aantal mensen ons ontvallen. We nemen hen in ons hart mee.
Vooruitkijkend een paar verassingen. In Januari een themaochtend over voeding en bewegen, In mei 75 jaar bevrijding en in oktober zijn we na de ANBO-puinhopen toe aan ons eerste lustrum. Wat we gaan doen is nog een verrassing (ook voor ons)
emoi
Ik wil afsluiten men een gedichtje. Bij een nieuwjaar horen wensen van gezondheid en geluk.
Bij een nieuwjaar horen wensen
En soms een fijn festijn
Waarop heel veel mensen
Toosten met een glaasje wijn

Bij een nieuwjaar horen wensen
Liefst vol kleur en ook vol licht
Die breng ik je: het beste
Met een vrolijk en blij gezicht

Bij een nieuwjaar horen wensen
Heel vrolijk en speciaal
Voor iedereen het allerbesten
Met geluk en een zo gezond mogelijk jaar
Arie Derksen, voorzitter OVZ
Kersttak

Nieuwjaarsbijeenkomst.

Maandag 13 Januari is de Nieuwjaarsbijeenkomst U wordt om 14.00 uur verwacht bij “De Jong Prins “in `t Zand.
Koffie/ Thee met koek bij binnenkomst en 2 drankjes. Gelegenheid om klaverjassen, keezen, rummikub, te spelen als u wilt. We heffen het glas en brengen een toast uit op het nieuwe jaar, en onze Ouderen Vereniging. Om 17.00 uur worden de tafels ingedekt voor de Broodmaaltijd met kroket, en vooraf `n heerlijk kopje soep. We heten U van Harte welkom op onze gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst.
Aanmelden via de mail, secretaris of contactdames, indien u geen vervoer heeft, kunt u dit doorgeven bij een van de contactdames.
Tijdens de jaarvergadering hebben leden aangegeven dat de bijdrage voor deze bijeenkomst erg hoog is. Voor sommige leden is dit een probleem. Er is afgesproken dat we de prijs verlagen. De kosten voor 1 persoon is € 12,50. Per echtpaar (of partner) is dit € 20.- a.u.b. overmaken op ons rek.nr. NL27RBRB0919931057 t.n.v. OVZ Nieuwjaar.
Kerstballen

Thalia Muziektheater.

De keus is dit jaar gevallen op de bijzondere musical: “Fame”, van de bekende televisieserie en de film.
Wij willen uw leden graag in de gelegenheid stellen om de try-out op 20 maart 20.00 uur of de zondagmiddag 22 maart 14.30 uur van deze voorstelling met extra korting bij te wonen, (€15.00) maar uiteraard bent u op de andere data (zaterdag 21, vrijdag 27 en zaterdag 28 maart) ook van harte welkom, dan wel tegen het ‘normale’ tarief. (19,75) De voorstellingen zijn zoals gebruikelijk in het “Vikingschip” te Den Oever.
De bedragen zijn inclusief garderobe, exclusief koffie en thee.
Opgave via contactdames of secretariaat.
Mailen mag ook. Zie mailadres hierboven. Indien u vervoer nodig hebt, laat het ons weten.
75 jaar
Op 8 mei 1945 reden over de Rijksweg de Canadese legervoertuigen ’t Zand binnen. De bevrijding was een feit. In juli 1945 was de viering van deze herwonnen vrijheid. Wij willen 75 jaar later op gepaste wijze aandacht schenken aan 75 jaar Vrijheid.
75 jaar1
Op 8-9 en 10 mei gaan we dit vieren U hoort hier later meer over.
75 jaar2
Wij zoeken voor een tentoonstelling foto, voorwerpen en verhalen uit die tijd. Als u dit in bruikleen wil geven graag even een bericht naar Ellie Vogel.
’t Zand Mei 2020

Feestelijke opening inloophuis.

Feestelijke opening Inloophuis ’t Zand op 6 november een groot succes.
Op 6 november om half twee was het zover. Wethouder Sigge van der Veek plaatste samen met Arie Derksen het bord van het Inloophuis voor de vlaggenmast van de kerk. Duidelijk zichtbaar voor iedereen die langs kwam lopen, fietsen of rijden. De pijl op het bord wees de weg naar de koffie alhoewel er ook thee of fris gedronken kon worden.
Door de plaatsing van het bord was de opening officieel. Er waren deze middag meer dan 22 mensen aanwezig. Sommigen kenden elkaar en anderen kwamen zonder dat ze iemand kenden. Het was deze middag een gezellige drukte, mensen hebben een praatje met elkaar gemaakt, en een krant of tijdschrift gelezen. Er waren ook spelletjes maar daar is niemand aan toe gekomen.
Het is best dapper om te komen als je niemand kent maar iedereen werd ontvangen met zoals gezegd koffie en gebak. Het gebak was spontaan geschonken door bakkerij Slijkerman uit ’t Zand.
Omdat het de eerste keer was waren er ook kaasblokjes en plakjes worst.
Alle vrijwilligers waren deze eerste keer ook aanwezig. Ze gaan in twee ploegen aan het werk.
Iedere eerste en derde woensdagmiddag van de maand is het inloophuis geopend van 13.30 tot 16.00 uur.
De kerk heeft de parochiezaal gratis ter beschikking gesteld als voorlopige locatie van het Inloophuis. Het inloophuis is er voor iedereen. Of je nu gelooft of niet, oud bent of jong, zwart of wit, van Ajax houdt of alleen maar wil schaken of stil wilt zitten genieten van je “koppie”.
Ook wanneer je een goed idee hebt voor de mensen in ons dorp ben je welkom, ook met een slecht idee trouwens. Wie weet wat er allemaal kan gebeuren. We hopen op een mooie toekomst met veel gezelligheid en respect voor elkaar.
‘t Kan in ’t Zand.
inloophuis

Voorlichting voeding en beweging 11 januari.

Wat: interactieve groepsvoorlichting.
Voor: iedereen van 50 jaar en ouder.
Door: Maaike Molenaar (verpleegkunde student) & Hans van Stralen (eigenaar Multifit)
Waar: Sportschool Multifit ’t Zand.
Wanneer: zaterdag 11 januari 11.00 uur.
Naast de reguliere zorg kunt u Zelf ook dingen doen om een aantal vervelende gezondheidsproblemen aan te pakken en/ of te voorkomen, o.a. door middel van gezonde voeding en lichaamsbeweging.
Nieuwsgiering?? U bent van harte welkom. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Opgave bij Ellie de Vogel 0224-573025.
Kerstkrans

Kerststukjes maken.

U kunt zich niet meer opgeven voor de workshops kerststukjes maken. Beide middagen is het maximumaantal personen bereikt. Succes met het maken van de krans.

Zwemmen.

Er is geen zwemmen op maandag en dinsdag 24 en 25 december.
En 31 december 2019 en 1 januari 2020.

Contributie.

Met de nieuwsbrief van Januari ontvangt u dit jaar een formulier ter herinnering om de contributie voor 2020 over te maken.
Het blijft 15 euro per jaar. Te betalen op onze rekening NL27RBRB0919931057 t.n.v. OVZ.
En voor degene die fitnessen geldt natuurlijk hetzelfde.
Graag weer overmaken. Per 3 maanden € 51,- of €102 per half jaar, naar bovenstaand rek nr. onder vermelding van fitness.
Kersttak

Bingo.

In 2020 starten we op woensdag de 8e weer met de bingo in de Kolfweid in Callantsoog.
Aanvang om 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. Daarna is het weer gewoon op de 1e woensdag van de maand. Dank weer aan de vrijwilligers, De dames Kirsteijn, Soest, Zweep en Venema, die het dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt.
Agenda

Alvast om te noteren:

AGENDA 2020
11 Januari Voorlichting Voeding en beweging.
13 januari Nieuwjaarsbijeenkomst.
20 april Ledenvergadering Jonge Prins.
11 mei t/m 16 mei Vakantiereis, Opgave bij Hennie.
3 Juni Dagtocht opgave bij Hennie Jaarsma.
17 juni 1e BBQ-opgave.
24 juni Klaverjassen en Keezen, Opgave bij Ans Kruijer.
1 Juli 1e visgastdag.
8 juli Klaverjassen en Keezen.
Kerstballen
Dank aan alle vrijwilligers, de bezorgers van de nieuwsbrieven, van de zomeractiviteiten, (BBQ, visgastdagen) De gezellige middagen bij Ans Kruijer. Hennie bedankt voor de leuke uitstapjes. En Ans voor het helpen met de kaarten. Ook Nora is bezig met de voorbereidingen van de kerstkransen. Succes.

Wij Wensen wij u fijne Kerstdagen en een Gezond 2019.
En Misschien tot ziens op een van onze activiteiten.

Namens bestuur “Ouderen Vereniging Zijpe “Arie, Arie, Ben, Gerard, Hennie, Ans en Ellie.
Contactdames
algemeen Riet Deutekom 0226-381912
Petten Betty Hes 0226-320307
ziekte en cursus Ans Kruijer 0224-571667
Schagerbrug Ineke van Stuijvenberg 0224-571533
Algemeen Trudy v.d. Berg 0224-571887
reisjes Hennie Jaarsma 0224-221673
© 2016 OVZ.nl algemene voorwaarden links