logo

Ouderen Vereniging Zijpe.nl

Nieuwsbrief april 2023

Ledenvergadering.

Aanmelding is niet nodig.
Hierbij nodigen wij u van Harte uit voor de Jaarlijkse Ledenvergadering.
Maandag 24 April aanvang 14.00 uur Café-Restaurant. “De Jonge Prins “ Keinsmerweg 42 ingang Irenestraat `t Zand.
Zie vorige nieuwsbrief voor de agenda.

Aantekeningen Jaarvergadering 02-05-2022

De voorzitter heet iedereen een hartelijk welkom.
Het is 2 jaar geleden dat we een jaarvergadering hebben kunnen houden, dit ivm Covid.
Mededelingen:
• Ellie de Vogel heeft een lintje gekregen voor al haar sociale activiteiten voor de gemeenschap.
• We staan stil bij degene die zijn overleden. En houden een minuut stilte.
• Op de tafels liggen stapels papier met de jaaroverzichten en financiële verantwoording.
• Jaarverslagen zijn beknopt omdat er veel afgezegd moest worden. We hebben wel ons jubileum kunnen vieren. En het zwemmen ging soms wel en dan weer niet door. De fitness is aangepast, tenten werden buiten opgesteld, speciale sporttijden voor de ouderen. Gelukkig kan tot op heden alles weer doorgaan. Aldus Ellie de Vogel.
• Oorkonde: Er zijn een aantal (ex) leden die we speciaal in het zonnetje zetten. De dames R v Ee, van Vuuren en J Wanink hebben een aantal jaren de nieuwsbrieven in hun omgeving rondgebracht. En de dames M Kirsteijn, W Venema, M Zweep en Bonnie van Soest hebben jarenlang de Bingo in Callantsoog verzorgd. Hartelijk bedankt voor jullie inzet. Zij hebben allen een oorkonde en een bos bloemen gekregen.
• Arie Tijmes geeft informatie over het financieel verslag. Een bedrag valt op, dat zijn de representatie kosten. Dat zijn de bloemenbonnen die we eind 2020 hebben geschonken aan de leden, als genoegdoening van de minimale activiteitentijdens de covid periode.
Kascommissie: Johan Vrugt en mevr. Boersma hebben kascontrole gehouden bij Arie Tijmes. Het zag er goed uit, alles was op orde. We zijn een financieel gezonde club gebleven. We danken Johan en Mevr. Boersma.
• Kascommissie: Barend Gottmer treedt toe en Johan Vrught treed af.

Mededelingen:

• Met ingang van 1 oktober wordt de contributie verhoogd van de Fitness, i.p.v. van 17,50 per maand wordt dit 20,00 per maand. Leden die nu starten bij de sportschool betalen vanaf 1 mei 20,00 per maand. • Op Woensdag 11 mei is er een Alzheimer Café in “de Bron” in Schagen Kogerlaan. In de kantine van het verzorgingshuis worden juridische zaken uitgelicht. Met betrekking tot Alzheimer. Wat te regelen als de diagnose dementie is gevallen.
• Zaterdag 14 mei is er een “open middag” in de sportschool MultiFit. Hartplein in “t Zand. Van 13 tot 16.00 uur wordt er uitleg gegeven. In samenwerking met de OVZ en de sportschool.
• De vakantieweek van 16 mei is volgeboekt.
• Dagje uit op 1 juni daar kunt u zich nog voor opgeven.
• De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de vertegenwoordigers van de gezamenlijke bonden voor hun aanwezigheid: De heren Ruud Bakker en Eugene Hoekstra.

Daguitje valt op woensdag 7 juni.

Hennie Jaarsma en Ellie de Vogel zijn druk met de organisatie bezig.
Wij hadden 8 uitjes uitgezocht, maar daar waren er 5 van geschrapt. Zodat er nog 3 opties over waren.
Zeker wel de moeite waard. Maar ook de prijs is met ruimt 25% gestegen. Dit betekent dat het daguitje dit jaar een stuk duurder zal gaan worden.
In de volgende brief meer hier over. En misschien kunnen wij tijdens de jaarvergadering hier wat meer over zeggen.

Kaarten maken.

De 1e bijeenkomst in het parochiehuis was erg gezellig.
Een mooie lichte ruimte. We gingen weer met mooie kaarten naar huis.
Ans Everkes nog bedankt voor je bijdrage, de mensen hebben genoten.
Kaart

Jaaroverzicht 2022.

Ouderenvereniging Zijpe
Bestuur;
Voorzitter: Arie Derksen
Penningmeester: Arie Tijmes
Algemeen lid: Gerard Pater
Lief en Leed: Ans Kruijer
Secretaris: Ellie de Vogel
Reizen: Hennie Jaarsma
Ledenadministratie: Ben Wissink en Website beheer.
Email ouderenver.zijpe@gmail.com
Website: www.ouderenverenigingzijpe.nl

Geen Nieuwjaarsbijeenkomst ivm corona.

Kaarten maken.

23 maart Kaarten maken bij Ans Kruijer.

Thalia.

De musical “Fame” werd opgevoerd. Er waren een aantal leden van ons bij de try-out.

2 mei ledenvergadering in de Jonge Prins.

Dit jaar geen gastoptreden. Na het officiële gedeelte van deze bijeenkomst, spelletjes gedaan en daarna ter afsluiting een luxe broodmaaltijd.

Vakantieweek 2022 16 mei t/m 21 mei.

Weer een geslaagde vakantie. Na alle annuleringen ivm corona, hadden onze leden er weer zin in.

Dagje uit 1 juni.

Rondvaart tocht over de Vinkeveense plassen. Daarna een heerlijke 3 gangen menu. En in de middag naar Radijs en Rozen geweest. Weer heel wat bijgeleerd.

Bijeenkomsten voor de BBQ.

15 Juni en 20 juli waren vol. En wat was het weer gezellig.

De visgastdagen.

29 juni en 13 juli. Wederom een grote opkomst. Wat smaakte het weer geweldig.

Klaverjasmiddagen.

22 Juni en 6 Juli de Kantine was vol bij Arie en Ans Kruijer, gezellige middagen met een goede verzorging door Ans en Arie.
Trudy nog bedankt voor je bijdrage.
Co Boersen en Roos v.d. Klaauw hadden weer de 1e prijs.

Stranduitje 24 augustus.

Op deze snikhete dag zijn we naar Museumboerderij West Frisia in Hoogwoud geweest. Daarna heerlijk gegeten bij Paviljoen Noord in Sint Maartenszee.

Appelshow 26 oktober.

De kantine was hutjemutje vol. Wat valt er een hoop te vertellen over appels. Pé van der Gracht en Carla Vermolen hadden 180 soorten appels bij zich.
Heerlijke hapjes en sapjes. Een geslaagde bijeenkomst.

Uitje naar de Abdij van Egmond.

1 december voor de 3e keer ingepland. Het ging door deze keer. Met eigen vervoer erheen.
Mooie rondleiding gekregen en daarna het winkeltje bezoeken.
De lunch hebben we gebruikt bij de “de Jonge Prins”. Deze was zeer goed verzorgd.

Kerstkaarten maken woensdag 30 november.

Er werden mooie kerstkaarten gemaakt. Ans Everkes had weer het een en ander voorbereidt. Zodat wij met meerder kaarten naar huis konden.
Ook deze middag werd gehouden in de kantine van Ans en Arie Kruijer.

Kerststukjes maken guirlande.

Hadden we eerst 1 middag ingepland. Het zijn er uiteindelijk 4 geworden onder leiding van Trudy Jeninga. Iedereen ging met een mooi stuk naar huis.
Ook deze middagen werden gehouden in de kantine van Arie en Ans. Zeer goed verzorgd, een hapje en een drankje. En het kacheltje erbij, maakte het heel gezellig en warm.

Fitness.

Is ook een groot succes. Ruim 70 leden zijn aan het sporten geweest in de Multitreffer in ’t Zand.

Zwemmen.

Totaal zijn er 4 groepen.
Maandagmorgen wordt er in 2 groepen leidinggegeven door Margo Smit.
Dinsdagmorgen wordt in 2 groepen lesgegeven door Barend Gottmer.
Ook hier hebben ruim 70 leden aan meegedaan.

Wij hebben een gezonde financiële vereniging.
Met dank aan alle vrijwilligers. Voor rondbrengen van de Nieuwsbrieven. De inzet bij de visgastdagen en de creatieve middagen. Zonder jullie lukt het niet.

Contactdames
Petten, Lief en Leed Betty Hes 0226-320307
Schagerbrug Ineke van Stuijvenberg 0224-571533
Algemeen Trudy v.d. Berg 0224-571887
reisjes Hennie Jaarsma 0224-221673
Voorzitter Arie Derksen 06-23336861
Secretaris Ellie de Vogel 06-81503318
© 2016 OVZ.nl algemene voorwaarden links